Saly Losová, DiS.
cvičitelka zdravotní tělesné výchovy, trenérka, fyzioterapeut